длительность:
05:00:00
Последний правильный ответ:C,hailang-fls04,04:59
Последнее отправленное решение:C,hailang-fls04,04:59
A
12/111
B
1/12
C
1/1
E
3/20
G
1/2
K
0/2
L
69/97
M
9/57
N
51/157
O
31/82
P
27/188
ОчкиШтраф
51
MAI #24 Filippov, Chernenko, Shorokhov
-8
03:47
+2
00:27
+2
02:41
-4
04:59
2268
52
MAI #39 Mamchenkov, Tereshkov, Trishin :
+
01:36
-8
04:33
+2
03:03
-1
03:29
2319
53
MAI #23 Kudinov, Leychenko, Markov
+3
01:42
+
02:54
-6
04:40
2336
54
MAI #21 Vakhramyan, Kosogorov, Simonov :
+
00:31
+8
02:53
-15
04:54
2364
55
MAI #48 Vankov, Nurmammedov, Cis :
+
03:08
+1
03:48
-2
04:19
2436
56
MAI #45 Bobylev, Mhitaryan :
+1
02:27
+2
03:55
2443
57
hse05
+
00:12
112
58
lith42
+
00:37
-8
03:19
-1
04:52
-1
04:57
137
59-60
MAI #37 Kruglova, Moiseenkov, Mokhlyakov
+
00:46
-11
04:45
-1
03:34
146
59-60
hailang-fls05
+
00:46
146
61
lith40
+
01:00
-3
01:53
-8
03:04
160
62
TulaSU 2 : Romanov, Bugaichuk
-5
03:39
+
01:03
-1
01:23
-1
01:11
163
63
lith20 :
+
01:05
165
64
MAI #9 Efimov, Kholodyakov, Sakharin :
+
01:10
-1
01:51
-4
03:30
170
65
lith21 :
-1
01:41
+1
01:10
-6
02:33
-4
02:23
190
66
lith39
+
02:09
-4
03:55
-1
04:59
-30
04:45
1129
67
MAI #43 Gaponov, Ponomarev, Tikhonov :
+3
01:22
-1
01:10
1142
68
MAI #46 Gaptulkhakov, Gorokhov, Ivanov
+2
02:22
-3
02:41
1182
69
MAI #11 Grafchikova, Nikitin, Skvortsov
+
03:14
1194
70
lith38
-5
02:39
+
04:01
-1
01:52
1241
71-72
lith41 :
-12
04:54
00
71-72
alania04 :
-1
03:59
00
12