начало:
конец:
длительность:
05:00:00
Последний правильный ответ:F,[MISiS] :thinking:: Dobrynin,04:59
Последнее отправленное решение:B,[GYMN] Touristiki: Meleh, Lukashevich, Shavel,04:59
A
169/383
B
38/188
C
97/406
D
36/38
E
68/200
F
116/475
G
1/29
H
164/489
I
8/128
J
159/188
K
17/38
ОчкиШтраф
1
[MIPT] Shock Content: Sergunin, Belykh, Stepanov
+1
00:04
+
00:33
+
00:40
+
00:41
+
00:26
+
00:17
+1
04:04
+
00:10
+4
03:49
+
00:04
+
01:15
11849
2
[ITMO+LYC] Третий лишний: Gainullin, Morozov, Budin
+
00:05
+
01:24
+
00:23
+
01:35
+
00:41
+1
00:14
+
00:11
+8
03:41
+
00:06
+
04:13
10937
3
[MIPT] Grand Duke Alex Kulkov: Machula, Semenov, Komendantian
+
00:10
+
02:15
+
01:02
+
02:58
+
01:36
+
00:37
+
00:13
+3
03:59
+
00:11
+
03:12
101040
4
[VU] AllSubmissionsMatter: Jadenkus, Kurtinaitis, Klimavicius
+
00:08
+3
01:26
+
01:21
+2
02:33
+1
01:45
+1
00:17
-1
04:58
+
00:22
+
04:51
+
00:18
+
02:24
101071
5
[MIPT] Invictus: Proskurin, Kalinichenko, Buchnev
+
00:18
+
00:33
+3
01:40
+
02:48
+4
01:51
+3
00:58
+
00:23
+
03:07
+
00:14
+
03:57
101153
6
[KhNURE] Energy: Vallas, Shanin, Aslandukov
+
00:08
+
01:20
+2
00:43
+
02:29
+1
01:54
+
01:17
+
00:14
+3
04:55
+
00:02
+1
03:53
101161
7
[ITMO] ITMO 2: Sychev, Kirillov, Drozdova
+
00:06
+
01:02
+
00:29
+
01:54
+
00:42
+1
00:42
+
00:11
-5
04:55
+
00:03
+
02:27
9480
8
[BSU] VilcheuskiTeam: Dubovik, Korobeinikov, Vilcheuski
+
00:01
+
01:16
+
00:22
+
02:26
+
00:38
+1
01:04
+
00:06
-16
04:58
+
00:08
+
02:55
9560
9
[MIPT+MoscowSU] Animemes: Mosyagin, Semchankau, Kulkov
+
00:08
+
00:21
+
00:33
+
02:20
+1
00:56
+
01:08
+
00:11
-2
04:59
+1
00:09
+2
03:01
9611
10
Udmurt SU+Izhevsk STU+Ufa SATU (Abizyaev, Filimonov, Ripatti)
+
00:05
+1
01:46
+
00:25
+
01:06
+2
01:55
+
00:39
+
00:14
-5
04:59
+
00:02
+
04:05
9681
11
[ITMO] ITMO X: Burakov, Bandarchuk, Berinchik
+
00:11
+
00:56
+
00:38
+
02:03
+3
02:24
+1
01:06
+
00:25
+
00:28
+
03:48
9804
12
[BSU] Cookies: Vityaz, Kim, Lukyanov
+
00:08
+2
01:53
+1
00:37
+
02:26
+
02:06
+
01:24
+
00:11
-1
04:59
+
00:12
+1
03:18
9820
13
[ITMO] #3: Philipchik, Kostlivtsev, Turaev
+
00:02
+3
02:36
+
00:47
+
03:11
+
01:06
+
00:37
+
00:10
-11
04:59
+
00:02
+3
04:20
9895
14
[Voronezh SU] Voronezh SU: Zolotukhin, Zemlianukhin, Babkin
+1
00:09
+
01:37
+
01:15
+
03:16
+
02:31
+
01:25
+
00:20
+
00:11
+3
04:53
91022
15
[GYMN] Могилёвские гепарды: Tumashchik, Klebanov, Kernozhitsky
+1
00:11
+3
02:24
+3
00:46
+
04:35
+
02:27
+2
00:37
+
00:17
-1
03:50
+
00:05
+
03:49
91095
16
[SCH] Работяги 2007: Ushakov, Peregudov, Grigoriev
+1
00:25
+9
03:10
+
01:05
+
04:09
+1
01:58
+1
01:33
+1
00:20
+
00:15
+
04:21
91301
17
[BSUIR] Belarusian SUIR #1: Rozhkov, Mosko, Shilyaev
+
00:12
+
00:55
+1
00:35
+
02:33
+1
01:16
+
00:24
+
00:14
+
00:05
8418
18
[ITMO] Дима хочет в Минск: Daminov, Belikov, Petrovski
+
00:16
+
01:11
+
00:45
+
03:35
+1
01:37
+1
00:48
-1
04:27
+
00:22
-1
04:21
+
00:02
-1
04:27
8558
19
[UFCG+UFPE+UFRN] NotLikeThis: dos Santos, Gonçalves, Lima
+
00:12
+
01:41
+1
00:37
+
01:00
+1
01:16
+
00:08
+
04:02
+
00:14
-3
04:59
8594
20
[GYMN] #pragma GCC target: Lukomskiy, Piskevich, Korneychik
+
00:04
+1
04:00
+
00:17
+
01:35
+
01:04
+5
00:43
-1
02:26
+
00:11
-28
04:57
+
00:05
8601
21
SCH_Izhevsk L41: Zeliboba (Tretyakov, Nagovitsyn, Pushin)
+
00:02
+
04:15
+1
00:40
+
03:05
+
01:08
+
00:23
+
00:07
+
00:09
8614
22
[BSU] Ministry: Medyanikov, Grechiha, Natalevich
+
00:07
+
02:09
+
00:38
+
01:33
+
01:14
+
00:17
-8
04:59
+1
00:12
+
04:15
8649
23
[SCH] Lun 2: Nekrashevich, Filinovich
+
00:05
+
02:45
+
00:53
+
04:36
+
01:22
+2
00:53
+
00:07
+
00:04
-7
04:58
8689
24
[Innopolis] Innopolis U: Shin, Mullanurov, Gaivoronskiy
+
00:04
+1
02:41
+3
01:12
+
03:22
+
02:08
+2
01:35
+
00:07
+
00:06
8798
25
[BSU] Hleb i Kifle: Melnichenka, Klimko, Gulin
+
00:18
+
02:37
+2
00:49
+
04:34
+4
02:44
+
00:46
+
00:11
+1
00:02
8865
26
[BSUIR] Шахтеры: Katskel, Novikov, Yushkevich
+
00:08
+2
02:20
+1
00:45
+
04:41
+
03:22
+
01:55
+
00:16
-6
04:45
+
00:12
8881
27
[GYMN] Гомель-1: Kadushko, Titenok, Protskiy
+
00:11
+
04:08
+3
01:20
+
04:19
+1
01:59
+
01:04
+
00:38
+
00:31
8933
28
[LyceumBSU] #1: Sechko, Koleda, Mikhniuk
+
00:02
-11
04:49
+
00:43
+
02:57
+
01:27
+1
00:24
+
00:10
+
00:05
7371
29
[Yerevan SU] LeXaHam: Mikaelyan, Galstyan, Muradyan
+
00:04
+2
01:00
+
03:45
+
01:04
+
00:24
+
00:10
+
00:01
7431
30
[MoscowSU] Povyshka: Pobegailo, Chunaev, Khalin
+
00:11
+2
00:39
+
03:20
+1
01:25
+
00:45
+
00:11
+
00:05
7458
31
[GYMN] Погроммисты: Sharepo, Vyrodov, Starantsov
+1
00:11
+
00:29
+
02:20
+2
01:53
+3
01:08
+
00:11
+
00:05
7500
32
[PetrSU] Ленивцы: Ostakova, Kobeleva, Ermishin
+
00:05
+
04:06
+
01:23
+
02:07
+1
00:54
+1
00:12
+
00:08
7578
33
[BSUIR] Простите, но нам выше: Vishnevski, Budniak, Kamenko
+
00:10
+1
02:17
+5
03:00
+
01:34
+1
00:31
-1
04:34
+
00:15
+
00:12
7622
34
[MIPT] Allium Ursinum: Smolin, Kalmykov
+
00:03
+1
03:53
+
01:50
+
02:18
+2
00:53
+
00:15
+
00:10
7623
35
[MISiS] Seal: Razumnuy, Kulagin, Erdneev
+
00:08
+1
00:54
+
03:20
+
02:36
+4
01:32
+
00:16
+
00:11
7639
36
Ufa SATU (Agishev, Kryukov, Valiev)
+
00:06
+
03:40
+
00:47
+
02:08
+6
01:50
+
00:09
+
00:13
7656
37
[GYMN+SCH] TriP: Zlobin, Belko, Boben
+
00:12
+
01:57
+
04:35
+1
03:04
+2
00:44
+
00:20
+
00:10
7724
38
[BSU] Rainbow Dash: Rak, Stepanov, Babashev
+
00:12
+5
04:46
+1
00:54
+3
01:55
+
01:17
-1
04:59
+1
00:08
+
00:14
7770
39
[MIPT] My Pity: Alekseev, Grishutin, Kolodzey
+
00:03
+
02:32
+
00:44
+
03:59
+8
03:24
+
00:17
+
00:09
7830
40
[MISiS] out_of_the_blue: Ilyuhin, Borisov, Ivanov
+1
00:31
+
02:15
+
01:02
+6
04:50
+2
01:46
+
00:20
+
00:14
7841
41
[LyceumBSU] Такого на респе не будет: Kleschev, Baliuk, Gribanov
+
00:20
+1
01:58
+
04:26
+
03:59
+1
01:34
+
00:34
+
00:29
7843
42
[GYMN+LYC] What are you crazy about: Garkavy, Lopatin, Sidorevich
+
00:13
+1
02:55
+
04:39
+
03:58
+1
01:20
+
00:13
+
00:08
7849
43
[GYMN] jesushelp: Shirma, Demidovich, Kulazhenko
+1
00:10
+
04:55
+1
02:26
+3
03:40
+1
01:20
+
00:19
+1
00:12
7925
44
Izhevsk STU: Plyushki (Bulatov, Tatarinov)
+
00:29
+2
01:24
+3
03:04
+4
01:14
+
00:21
+10
04:55
+
00:10
71080
45
[GYMN] Vitebsk03: Borisov, Drozdova, Novitskiy
+1
00:04
+12
03:04
+
03:07
+3
04:55
+8
04:58
+
00:11
+
00:04
71464
46
Tyumen IU: The Hunting of the Shark (Artemov, Nevtyra)
+
00:02
-5
04:56
+
00:12
+
02:05
+
00:37
-2
00:55
+
00:15
-6
04:49
+
00:16
6209
47
[KFU] #2: Ilikaev, Kapralov, Yagafarov
+
00:11
+1
00:53
+
02:15
+1
00:52
+
00:06
+
00:07
6307
48-49
[GYMN+LYC] Могилёвские орлы: Bondarau, Kernozhitsky, Dengalev
+1
00:16
-11
04:23
+
00:37
+1
01:55
+
01:00
+1
00:27
+
00:21
6339
48-49
[YarSU] Yaroslavl SU: Akhremenko, Toropova, Medvedev
+
00:04
+
01:47
+1
02:27
+
00:40
+
00:12
+
00:07
6339
50
[MIPT] Never give up: Zolotarev, Kozhevnikov, Kulagin
+
00:12
-1
04:27
+
01:35
+4
02:52
+1
01:02
+
00:15
+
00:05
6464
1234